O firmie
misja
kompetencje
doświadczenie
dane teleadresowe
Zespół
Mapa produktów
Referencje
Artykuły

Zespół

Jacek Dębczyński (ur. 1955) absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (ekonomia), ukończył dwa programy rozwojowe dla konsultantów (dwu - i trzyletni) oraz pięcioletni program rozwoju moderatorów Metaplan. Od 1983 roku pracuje w roli konsultanta rozwoju organizacji i zasobów ludzkich. Jest jednocześnie doświadczonym trenerem i moderatorem, wykorzystującym w swojej pracy wizualne techniki moderacji. W sposób unikalny łączy doświadczenia konsultanta od wielu lat pracującego dla klientów biznesowych oraz jednostek administracji publicznej. Wraz z zespołem, z którym pracuje wypracował oryginalna metodę partycypacyjną pracy nad strategiami rozwoju. Jest konsultantem UNDP (Program ONZ ds. Rozwoju w Polsce). Zrealizował jako główny konsultant: - około 90 projektów doradczych w firmach - ponad 40 strategii rozwoju (w tym programy operacyjne) dla jednostek samorządu terytorialnego, - 6 programów (z zakresu: przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego i edukacji) finansowanych ze środków UE (Phare), - 5 programów dla konsultantów i trenerów w Polsce (w tym dla Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Katowicach, Akademii Rolniczej w Krakowie oraz SGGW w Warszawie).Łącznie zrealizował około 1400 dni pracy z zespołami w formie warsztatów i treningów w ramach realizowanych projektów i programów.Autor publikacji i opracowań w zakresie: - planowania strategicznego rozwoju lokalnego oraz strategii rozwoju firmy, - zarządzania projektem (procedur project management), - partycypacji społecznej w procesie podejmowania decyzji przez samorządy, - zarządzania zmianami i wprowadzania innowacji.

j.debczynski@resconsulting.pl

Maciej Jednakiewicz (ur. 1975) absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Finanse i bankowość) oraz Profesjonalnej Szkoły Biznesu w Krakowie (Zarządzanie i marketing), student studiów podyplomowych AE Zarządzanie Finansami Firmy. Specjalizacja zawodowa dotyczy problematyki zarządzania projektem; autor projektów przygotowywanych w ramach ISEKP dla WODR w Boguchwale, wniosków do FDI dla przedsiębiorstw z regionu podkarpackiego, wykładowca kursów komputerowych w ramach projektu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, moderator w projekcie strategii rozwoju gminy i miasta Grójec. Od lutego 2003 roku zatrudniony w dziale integracji z Unią Europejską w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (woj. podkarpackie), jeden z członków zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i przeprowadzenie 21 debat powiatowych pt. "Rolnictwo podkarpackie w drodze do Unii Europejskiej". Cały cykl debat trwał od lutego do maja bieżącego roku i uczestniczyło w nim około 1700 osób.

m.jednakiewicz@resconsulting.pl


Paweł Mentelski (ur. 1964) Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończone studium podyplomowe na AR w Krakowie - "Ekonomiczne i prawne podstawy integracji europejskiej". Od 1996 roku współpracuje z firmą Res Consulting Jacek Dębczyński (opracowanie około 30 strategii rozwoju lokalnego (miast i gmin); 4 strategii rozwoju powiatów; 2 strategii rozwoju województw). Ponadto realizował wiele projektów, w których była wykorzystywana wiedza dotycząca problematyki zarządzania projektem oraz prawnych i ekonomicznych aspektów integracji Polski z Unią Europejską, w tym przede wszystkim funduszy przedakcesyjnych (programy PHARE dla MŚP) oraz funduszy strukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem sektorowych programów operacyjnych. Przygotowywał projekty finansowane ze źródeł pomocowych UE związane z rozwojem lokalnym oraz rozwojem sektora MŚP.

p.menteleski@resconsulting.pl


Dr inż. arch. Jacek Sołtys (ur.1950) absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Architektury (1972), doktor nauk techn. (1984), Podyplomowego Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej "Projektowanie Przestrzeni i Zarządzanie", Politechnika Gdańska (1998)dokonania zawodowe: - Prace naukowo-badawcze dotyczące m. in. scenariuszy przyszłości, metod planowania regionalnego i miejscowego, proekologicznego kształtowania miast i gmin, czynników lokalizacji działalności gospodarczych, środowiska kulturowego - Od 1975 r. prowadzenie ćwiczeń projektowych z planowania regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej (konsultacje ponad 800 projektów)- Publikacje z zakresu metod planowania regionalnego i miejscowego, w tym planowania strategii gmin i regionów oraz konstruowania i zastosowania scenariuszy - Strategie rozwoju obszaru lokalnego: Łeba - Wicko (1993), Nowego Miasta Lubawskiego i otaczających go gmin (1998), gm. Zblewo (2000), m. Malborka (2000), gm. Tczew, m. i gminy Sztum (2001) - kierownik prac, współautor - Plany strategiczne: województw: słupskiego (1985-86) i elbląskiego (1986-87), Regionu Słowińskiego Parku Narodowego (1995), oraz 7 miast i 1 gminy wiejskiej - jako współautor, moderator, ekspert - Kierownik Projektu Badawczego KBN "Scenariusze jako element metody określania uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów lokalnych" (1998-99), współautor publikacji pod analogicznym tytułem- Wariantowe scenariusze rozwoju regionu [w:] Pomorski region funkcjonalny. (J. Kołodziejski z zespołem). Politechnika Gdańska, Wydz. Architektury, Gdańsk 2000 r. - Studium otwartego układu rozwojowego aglomeracji gdańskiej - współautor prac studialnych i koncepcji przestrzennej (1984-85); Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Gdyni (współpraca) - Założenia do regionalnego planu zagospodarowania przestrzennego woj. gdańskiego i aglomeracji gdańskiej (prace studialne) (1985-88);

j.soltys@resconsulting.pl

 
Copyright © 2003  Res Management